کشف یک بهله پرنده شکاری در حوزه استحفاظی شهرستان بندرعباس

این ماموریت با همکاری مامورین نیروی انتظامی انجام شد

دادخدا پالیک رئیس اداه وفرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرعباس از دستگیری یک نفر متخلف شکاروصبد درحوزه استحفاظی آن شهرستان خبرداد.
در این راستا یک بهله پرنده شکاری ( پیغو) از آن متخلف کشف و توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان در زیستگاه خود رهاسازی شد.
دراین گزارش خبری پالیک از همکاری مامورین نیروی انتظامی با این اداره کل تقدیروتشکرکرد .