گزارش آلودگی نفتی ناشی از شکستگی لوله های حمل فراورده های نفتی در شهرستان بندرعباس

نمونه برداری ها، بازدیدها و بررسی های کارشناسان این اداره کل نشان می دهد مواد نفتی تا مسافتی بسیار دورتر از محل شکستگی نشت یافته و آبهای ساحلی را تحت تاثیر قرار داد است به گزارش صدای گامبرون  احسان پور رئیس اداره محیط زیست دریایی بابیان اینکه : پیرو آلودگی نفتی ناشی از شکستگی لوله […]

نمونه برداری ها، بازدیدها و بررسی های کارشناسان این اداره کل نشان می دهد مواد نفتی تا مسافتی بسیار دورتر از محل شکستگی نشت یافته و آبهای ساحلی را تحت تاثیر قرار داد است

به گزارش صدای گامبرون  احسان پور رئیس اداره محیط زیست دریایی بابیان اینکه :
پیرو آلودگی نفتی ناشی از شکستگی لوله های حمل فراورده های نفتی شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه خلیج فارس در مورخ ۲۰ / ۹ / ۱۴۰۱  ،  شکستگی خط لوله انتقال فراوده های نفتی منجر به نشت مواد نفتی به دریا  گردیده است. جریان مواد نفتی از محل شکستگی به سمت دریا از مناطق خشکی گذشته که آلودگی خاک را در پی داشته و در مسیر خور در مجاورت آبگیر صنایع بزرگ و همچنین آب شیرین کن تامین آب شرب بخشی از مناطق شهری به دریا سرازیر گردیده است.

0025نمونه برداری ها، بازدیدها و بررسی های کارشناسان اداره کل  حفاظت محیط زیست هرمزگان نشان می دهد،  مواد نفتی تا مسافتی بسیار دورتر از محل شکستگی نشت یافته و آبهای ساحلی را تحت تاثیر قرار داد است که با توجه به وجود تاسیسات آب شیرین کن های موجود درمنطقه و مناطق تالابی و دریایی مجاور، عواقب آلودگی ناشی از این حادثه چندین برابر گردیده است.
اثرات این قبیل حوادث نفتی بصورت اثرات کوتاه مدت شامل اثر بر مسایل اجتماعی و اقتصادی که شامل تاثیر بر واحدهای آب شیرین کن، صیادی ، آبزیان منطقه و گردشگری ساحلی و دریایی و اثرات بلند مدت که شامل اثر بر محیط زیست دریایی، زیستگاه های حساس ساحلی و دریایی و رویشگاه هی حرا، مناطق تخمریزی آبزیان و مناطق نوزادگاهی می باشد، می گردد. در پاره ای از موارد جبران این آسیب ها بسیار دشوار و طولانی است.
محل شکستگی خطوط انتقال روبروی انبار نفت شرکت پخش فراوده های نفتی بوده است . طول مسیر متاثر از آلودگی حدود  ۵ / ۸  کیلومتر می باشد  با توجه به ابعاد پخشیدگی آلاینده ها میزان حجم خاکهای آلوده حاشیه رودخانه  و با احتساب میزان لای آلوده به مواد نفتی داخل رودخانه  جمعا حدود ۴۰۰ هزار متر مکعب  برآوردگردیده است که می بایست پاکسازی و پسماند حاصل در مناطق مجاز و مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست دفن گردد.
شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه خلیج فارس مکلف به اجرای اقدامات ذیل به قید فوریت می باشد که طی مکاتبات به آن شرکت اعلام شده است:

  • لایروبی و پاکسازی سریع و کامل کل مسیر انتقال آلودگی نفتی در خور
  • جمع آوری و پاکسازی مناطق خشکی و مناطق نهشت مواد نفتی در حاشیه خور و اراضی بالادست
  • اجرای مدیریت دفع پسماند ویژه ناشی از لایروبی انجام شده و انتقال لای های آلوده به مناطق مجاز و مورد تایید این اداره کل
  • تهیه گزارش کامل از اقدامات انجام شده و نتیجه اقدامات به انضمام میزان دقیق مواد نفتی تخلیه شده ، میزان دقیق جمع آوری گردیده و میزان آلودگی باقیمانده در محیط، جهت ارایه به این اداره کل

 – پاکسازی و جمع آوری  آلودگی ایجاد شده از ساعات اولیه آغاز گردیده  و همچنان توسط شرکت های نفتی مستقر در منطقه  و مردم محلی در حال انجام می باشد.