یازدهمین جشنواره سالیانه همیار دانش آموزی محیط زیست استان

عابدینی رئیس اداره آموزش و مشارکت مردمی محیط زیست استان از بازدهمین جشنواره سالیانه همیار دانش آموزی محیط زیست استان خبرداد. این جشنواره در محورهای کربن صفر، ریزگردها ، مشاغل سبز ، گرمایش زمین وتاثبرات آن برمحیط زیست و…. برگزار می نماید . اطلاعات بیشتر در پوستر جشنواره در پورتال محیط زیست هرمزگان می باشد […]

عابدینی رئیس اداره آموزش و مشارکت مردمی محیط زیست استان از بازدهمین جشنواره سالیانه همیار دانش آموزی محیط زیست استان خبرداد. این جشنواره در محورهای کربن صفر، ریزگردها ، مشاغل سبز ، گرمایش زمین وتاثبرات آن برمحیط زیست و…. برگزار می نماید . اطلاعات بیشتر در پوستر جشنواره در پورتال محیط زیست هرمزگان می باشد .
مهلت ارسال آثار تا ۳۰آذرماه سال جاری می باشد