پارک ساحلی غدیر شهر ستان بندرعباس پاکسازی شد

  در این برنامه جوامع محلی و برخی از صنایع استان حضور فعال داشتند به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش ، همایش ورزش های خانوادگی باشعار (شهروند با نشاط) در پارک غدیر بندرعباس برگزار شد . در ابتدای شروع این همایش پاکسازی ، پارک ساحلی غدیر در این […]

 

در این برنامه جوامع محلی و برخی از صنایع استان حضور فعال داشتند

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش ، همایش ورزش های خانوادگی باشعار (شهروند با نشاط) در پارک غدیر بندرعباس برگزار شد . در ابتدای شروع این همایش پاکسازی ، پارک ساحلی غدیر در این شهر ستان با حضور جوامع محلی و برخی از صنایع استان (شرکت روی ) برگزار شد.