نشست خبری دکتر فیروزی معاون اقتصادی استاندار هرمزگان در مورد اوضاع تنظیم بازار در استان هرمزگان

نشست خبری دکتر فیروزی معاون اقتصادی استاندار هرمزگان به همراه ، مهندس قاسمی رییس سازمان صمت هرمزگان ، مهندس مویدی رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان و دکتر مهدی دسینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در مورد اوضاع تنظیم بازار در استان هرمزگان و عدم کمبود روغن ، شکر و آرد   برای دیدن این […]

نشست خبری دکتر فیروزی معاون اقتصادی استاندار هرمزگان به همراه ، مهندس قاسمی رییس سازمان صمت هرمزگان ، مهندس مویدی رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان و دکتر مهدی دسینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در مورد اوضاع تنظیم بازار در استان هرمزگان و عدم کمبود روغن ، شکر و آرد

 

برای دیدن این ویدئو 

 

اینجــــــا  کلیــــک  کنیـــــد

 

بابک پارسا ////