آیشواریا رای در گران ترین فیلم سال

آیشواریا رای نقش کوتاهی را «۲٫۰» ایفا کرده است. در این فیلم پرهزینه که ۷۰۰ کرور بوده، راجینکانت از جنوب هند و آکشی کمار نقش های اصلی را ایفا می‌کنند. شانکار کارگردان فیلم اعلام کرد که آیشواریا رای در این فیلم نقش کوتاهی دارد. در ادامه افزود برای ضدقهرمان فیلم با آرنولد شوارتسینگر وارد مذاکره […]

آیشواریا رای نقش کوتاهی را «۲٫۰» ایفا کرده است. در این فیلم پرهزینه که ۷۰۰ کرور بوده، راجینکانت از جنوب هند و آکشی کمار نقش های اصلی را ایفا می‌کنند.

آیشواریا رای در گران‌ترین فیلم‌ سال

شانکار کارگردان فیلم اعلام کرد که آیشواریا رای در این فیلم نقش کوتاهی دارد. در ادامه افزود برای ضدقهرمان فیلم با آرنولد شوارتسینگر وارد مذاکره شدند که این همکاری اتفاق نیافتاد.

هزینه تولید «۲٫۰» از هر قسمت از «باهوبالی» نیز بیشتر بوده است.در قسمت نخست «۲٫۰» که «اتیران» (روبات) نام داشت ،آیشواریا رای نقش اصلی را ایفا می کرد.

این فیلم‌ها پر از جلوه های بصری و ابرقهرمانانه هستند.

امسال این ستاره مشهور سینمای هند فیلم «فانی خان» را بر پرده داشت که شکست خورد.