۶۵۷مصوبه در راستای رونق گرفتن مجدد بنگاه های تولیدی استان هرمزگان

معاون امور صنایع  سازمان صنعت،معدن و تجارت استان هرمزگان گفت: از ابتدای سال جاری ۹۷ تا کنون تعداد ۹۴ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با گذراندن ۶۵۷مصوبه جهت ساماندهی مسائل و مشکلات بنگاهای تولیدی در استان هرمزگان  ؛ تشکیل شده است. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون؛ سهراب رضوانی  با اشاره به اینکه […]

معاون امور صنایع  سازمان صنعت،معدن و تجارت استان هرمزگان گفت: از ابتدای سال جاری ۹۷ تا کنون تعداد ۹۴ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با گذراندن ۶۵۷مصوبه جهت ساماندهی مسائل و مشکلات بنگاهای تولیدی در استان هرمزگان  ؛ تشکیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون؛ سهراب رضوانی  با اشاره به اینکه مصوبات کارگروه تسهیل بصورت جدی پیگیری و اجرا می شود عنوان کرد: تعداد ۳۹۹مورد از مشکلات متقاضیان  در زمینه های مسائل بانکی ، تامین اجتماعی، امور مالیاتی، انرژی و سایر موارد در این جلسات مورد بررسی قرارگرفته است.

رضوانی  خاطر نشان کرد: جلسات کارگروه رفع موانع تولید با هدف تسهیل و رفع مشکلات واحد های تولیدی با حضور کلیه مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط با تولید بمنظور بررسی و تصمیم گیری نسبت به مرتفع نمودن مسائل مختلف بنگاههای اقتصادی بصورت هفتگی تشکیل می گردد.

وی با توجه به جایگاه قانونی این کارگروه تاکید کرد: اجرای مصوبات کارگروه مذکور برای تسهیل در امر تولید و حمایت از کالای ایرانی برای کلیه دستگاه های اجرایی و بانک ها الزامی است.