ویدیو: جلسه علنی شورای شهر بندرعباس – بررسی بودجه

گزارش تصویری جلسه علنی شورای شهر بندرعباس – بررسی بودجه …

گزارش تصویری جلسه علنی شورای شهر بندرعباس – بررسی بودجه