سومین کارگاه تدوین مشارکتی طرح ارتباط ، آموزش ، اطلاع رسانی وجلب مشارکت CEPA تالاب خورخوران برگزارشد

این کارگاه در سالن اجتماعات شهرداری بندرخمیربا حضور دستگاههای مرتبط وکارشناسان طرح ملی حفاظت از تالاب های ایران انجام پذیرفت به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ، سومین کارگاه تدوین مشارکتی سیپا با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط ، ذیتفعان ، سمن های زیست محیطی و جوامع محلی در سالن اجتماعات شهرداری بندرخمیر برگزارشد . در […]

این کارگاه در سالن اجتماعات شهرداری بندرخمیربا حضور دستگاههای مرتبط وکارشناسان طرح ملی حفاظت از تالاب های ایران انجام پذیرفت

IMG 0368IMG 0311IMG 0322IMG 0329IMG 0355IMG 0357

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ، سومین کارگاه تدوین مشارکتی سیپا با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط ، ذیتفعان ، سمن های زیست محیطی و جوامع محلی در سالن اجتماعات شهرداری بندرخمیر برگزارشد .
در این کارگاه آموزشی درابتدا توسط مجری برگرار کننده طرح ارتباط، آموزش، اطلاع رسانی سیپا( و مدیرمسئول سمن زیست محیطی مشق آفرینش )مروری برمطالب کارگاه های گذشته و جمع بندی کارگاه اول ودوم سیپا پرداخته شد.
در ادامه گروه بندی وارائه فرایند انجام شد که چهار گروه  به نام های وارمی ، مردو ، حرا و حافظان حرا در کارتیمی مشارکتی چشم انداز تالاب خورخوران به ارائه نظرو گفتگو پرداختند.
وسپس تعیین هدف کلی براساس چشم انداز و تلفیق ، جمع بندی واستخراج هدف نهایی براساس اهداف کلی پرداخته شد .در بخش سوم این کارگاه تعیین اهداف عملیاتی (راهبردی ) براساس نتایج در خت مشکلات و در نهایت در بخش چهارم جمع  بندی مطالب کارگاه انجام پذیرفت .
در بخش نهایی و جمع بندی مجری برگزارکننده  کارگاه مشارکتی سیپا بابیان اینکه :
برایند کارگاه مذکور مشتمل بر۲۵ درصد بیشتر تحقق برنامه استراتژیک واقدام سیپامی باشد
نظرات بخش های  دانشگاهی ، سازمانهای اجرایی .وبخش های غیردولتی  در کنار یکدیگر به یک  هم افزایی رسیده است .
شیرخانی ادامه داد: تاکنون تدوین این برنامه ۷۵ درصد پیشرفت کارداشته است ..
خرد جمعی وتصمیم گیری مشارکتی برای وضع خط مش ومسیرمشخص برای رسیدن به اهداف مهم در فازاجرایی یکی از مهمترین عوامل می باشد که کارگاههای مذکور برهمین مبنا تاکنون  درحال پیشرفت می باشد.. نظربه اصل اول از اصول ۱۲گانه ی مدیریت زیست بومی  که برنامه ریری را یک انتخاب اجتماعی می داند.
دراین کارگاه نظرات جمعی وخواسته های سازمانی همه دست اندرکاران مدعو وحائزتاثیردرسرنوشت تالاب دریک چشم انداز تجمیع گردید .
این کارگاه توانست مقدمات لازم برای تدوین برنامه عملیاتی (راهبردی )وتعریف اقدامات اولویت دار رانیزفراهم نماید که در جلسه اینده مورد بررسی ونهایی خواهد گردید.
گفتنی  است : در سومین کارگاه آموزشی دکترقره چایی کارشناس طرح ملی حفاظت از تالاب های ایران ، روسای ادارات روابط عمومی ، آموزش وپژوهش و دریایی اداره کل محیط زیست هرمزگان  ، مرکز بازدید کنندگان زیست محیطی بندرخمیر ، نماینده شهرداری بندرخمیر و شورای اسلامی روستاهای هم جوار تالاب خورخوران ، نماینده تعاونی صیادان بندرخمیر ، نماینده اداره منابع طبیعی ، نماینده دانشگاهیان شهرستان خمیر، نماینده دریابانی ، نماینده اداره کل بنادر و دریانوردی استان ، نماینده آموزش وپروش شهرستانهای قشم و بند رخمیر ، نمایندگان تعاونی صیادان روستای هم جوار تالاب حضوری فعال داشتند .