شهر تالابی بندر خمیر ، شهر یادگبرنده ی یونسکو،دکتر جواد محمودی شهردار خلاق و جوان بندر خمیر از دستاوردهای اخیر بندرخمیر خبر داد

https://aparat.com/v/CJLjv بابک پارسا ////

https://aparat.com/v/CJLjv

بابک پارسا ////