عملکرد ستاد دیه استان هرمزگان از زبان احمد مرادنژاد ، مدیرعامل محترم ستاد دیه هرمزگان

عملکرد ستاد دیه استان هرمزگان از زبان احمد مرادنژاد ، مدیرعامل محترم ستاد دیه هرمزگان     https://aparat.com/v/JKLMq

عملکرد ستاد دیه استان هرمزگان از زبان احمد مرادنژاد ، مدیرعامل محترم ستاد دیه هرمزگان

 

 

https://aparat.com/v/JKLMq

024754e9 8c3b 46de 8dc3 14369b857a30