هرمزگان پیشگام در طراحی فضاهای آموزشی

معاون فنی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان گفت: رشد ۱۸ برابری طراحی فضاهای آموزشی نسبت به سه سال گذشته موید یک کار جهادی در نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس است . به گزارش   (صدای گامبرون ) ، مهندس مهدی باوقار زعیمی با اشاره به اینکه مدرسه به عنوان یک نهاد فرهنگی و اجتماعی گسترده […]

معاون فنی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان گفت: رشد ۱۸ برابری طراحی فضاهای آموزشی نسبت به سه سال گذشته موید یک کار جهادی در نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس است .
به گزارش   (صدای گامبرون ) ، مهندس مهدی باوقار زعیمی با اشاره به اینکه مدرسه به عنوان یک نهاد فرهنگی و اجتماعی گسترده و فراگیر، نقش بنیادی و بی بدیل در سرنوشت جامعه ایفا می کند، اظهار داشت: توجه به کیفیت فضاهای آموزشی در روند یادگیری الزامی و مهم می باشد.
وی همچنین با بیان اینکه تمام آحاد ملت، بخشی از بهترین و مستعدترین سنین فراگیری خویش را در درون مدرسه و در سایه آموزش های معلمان و مربیان سپری می کنند، افزود: چگونگی شکل گیری باورها، مهارت ها و شخصیت آنان در این سنین بر روند پیشرفت و توسعه کشور تاثیر فراوان خواهد داشت.
معاون فنی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان با تاکید بر اینکه آینده جوامع را می توان در آیینه مدارس مشاهده کرد، ادامه داد: مدرسه، تجلی بخش کارآمدی و توانمندی آموزش و پرورش است ، پایه های آینده سرنوشت کشور بر دوش آموزش و پرورش بوده و کلید آن در دست معلمان و مدیران آموزشی است.
باوقار همچنین ابراز داشت: آموزش با کیفیت و مدرسه کارآمد و اثربخش، دارای ضوابط و استانداردهایی بوده که در صورت دارا بودن آن ویژگی، در فرآیند توسعه نقش آفرین خواهند بود.
به گفته وی، عدم کیفیت درآموزش و مدرسه ناکارآمد به ضد خود تبدیل شده و مانع رشد و تعالی انسان ها و توسعه جوامع می شوند.
معاون فنی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان ادامه داد: توجه و اهمیت به کیفیت بخشی فضاهای آموزشی و به روز رسانی نقشه ها با توجه به آخرین ویرایش ضوابط و استانداردهای آموزشی از نکات بسیار مهمی است که اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان به آن توجه ویژه ای دارد.
باوقار با بیان اینکه در طول سه سال اخیر بیش از یکصد هزار مترمربع طراحی فضاهای آموزشی جدید به آرشیو دفتر فنی این اداره کل اضافه گردیده است، خاطرنشان کرد: رشد ۱۸ برابری طراحی فضاهای آموزشی نسبت به سه سال گذشته خود موید یک کار جهادی در این حوزه است .
وی اعلام داشت: کسب چهار رتبه برتر کشوری در طی سالهای ۹۷ و ۹۹ نیز مویدتوجه به اهمیت کیفیت بخشی به فضاها در طراحی می باشد.
این مسوول با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در امر آموزش و پرورش، سرمایه گذاری برای تربیت انسان های رشد یافته و هدایت شده است، تصریح کرد: گذشت زمان، بر اثربخشی نقش آموزش و پرورش افزوده و «مدارس» را در کانون توجهات قرار داده است، زیرا در عصر حاضر، منابع انسانی و سرمایه های فرهنگی و اجتماعی، ارزشمندترین سرمایه هر کشور محسوب می شوند و بالندگی و رشد کشور به نوانمندی و شایستگی های سرمایه های انسانی «به ویژه جوانان» آنان وابسته است.
وی در پایان با اعلام اینکه استانداردها و ضوابط مطلوبیت شامل تمام مؤلفه ها و عناصر مؤثر در فرآیند تعلیم و تربیت همچون برنامه آموزشی محتوای کتب، نیروی انسانی، مدیریت و رهبری آموزشی، روش های تدریس، شیوه های تربیتی، فضای فیزیکی، تجهیزات، جو و فضای آموزشی و … بوده، اظهارداشت: تمامی مؤلفه ها نیاز به تبیین ضوابط و اصول برای دستیابی به «مدرسه مطلوب» و «آموزش و پرورش کارا و اثربخش» را میسر می سازد.