پرداخت وام ۵۰۰ میلیونی بدون وثیقه به بانوان کارآفرین

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، عضو هیات مدیره صندوق ضمانت توسعه سرمایه گذاری تعاون کشور گفت: این صندوق ۵۰۰ میلیون تومانضمانت نامه بانکی بدون وثیقه ملکی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای زنان کارآفرین صادر می کند. کریم پور افزود: این صندوق در حوزه اشتغال روستایی بعنوان یک بازوی حمایتی وارد عمل شد […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، عضو هیات مدیره صندوق ضمانت توسعه سرمایه گذاری تعاون کشور گفت: این صندوق ۵۰۰ میلیون تومانضمانت نامه بانکی بدون وثیقه ملکی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای زنان کارآفرین صادر می کند.

کریم پور افزود: این صندوق در حوزه اشتغال روستایی بعنوان یک بازوی حمایتی وارد عمل شد و برای رونق به این بخش، ضمانت نامه و وثیقه های آنها را تامین و موجب شد بخش زیادی از تسهیلات جذب شود.

وی اضافه کرد: صندوق در این راستا برای ۳۲۷ پرونده با ۲۳۱ میلیارد تومان وثیقه در سال ۹۷ تامین کرده است.
به گفته ی وی، ۴۰ درصد از مجموع ضمانت نامه های این صندوق به سمت ضمانت نامه های اشتعال و روستا سوق داده شد.

کریم پور افزود: همچنین این صندوق در راستای حمایت از تولید و رونق اقتصادی و اشتغال، از سرمایه گذاری های نوآور، تشکیل تعاونی های خطرپذیر و تامین مالی خرد حمایت می کند.

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت توسعه سرمایه گذاری تعاون گفت: این صندوق یکی از بازوهای حوزه اشتغال است و تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری ها، تعهدات، مطالبات و معاملات اتحادیه وشرکتهای تعاونی، تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی واعتباری به شرکتهای تعاونی از مهم ترین فعالیتهای آن هست.

“بابک پارسا”