پروفسور فوجیتا در بندرعباس

دوره آموزشی بهبود مستمر نظام آراستگی در محیط کار با سخنرانی پروفسور فوجیتا، استاد دانشگاه توکیو برای ارتقاع کیفیت کار پرسنل شرکت توزیع برق هرمزگان و شرکت آب و فاضلاب هرمزگان و البته با میزبانی شرکت توزیع برق استان هرمزگان ، در بندرعباس برگزار شد . پروفسور فوجیتا در این دوره آموزشی نکات کلیدی و […]

دوره آموزشی بهبود مستمر نظام آراستگی در محیط کار با سخنرانی پروفسور فوجیتا، استاد دانشگاه توکیو برای ارتقاع کیفیت کار پرسنل شرکت توزیع برق هرمزگان و شرکت آب و فاضلاب هرمزگان و البته با میزبانی شرکت توزیع برق استان هرمزگان ، در بندرعباس برگزار شد .

پروفسور فوجیتا در این دوره آموزشی نکات کلیدی و مهمی به صورت ساده به حاضرین در سالن آموزش داد