کمبود مقطعی سیمان در استان هرمزگان

https://aparat.com/v/aR68d

https://aparat.com/v/aR68d