یادمان شهدای گمنام بندر شهید رجایی درحال احداث است/ الگوگیری از معماری اسلامی با نگاهی به حال و هوای مقابر ایران در طراحی این یادمان

، “حمید کمالی” با اشاره به طرح احداث یادمان شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس بندر شهید رجایی افزود: در سایت اداری این اداره کل یادمانی به منظور حفظ جایگاه شهدای گمنام با استفاده از الگوهای معماری اسلامی-ایرانی(‌طاق، گنبد و تزیینات کاشی‌کاری) به صورت مسقف ذا در حال احداث است. وی ادامه داد: یادمان این […]

، “حمید کمالی” با اشاره به طرح احداث یادمان شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس بندر شهید رجایی افزود: در سایت اداری این اداره کل یادمانی به منظور حفظ جایگاه شهدای گمنام با استفاده از الگوهای معماری اسلامی-ایرانی(‌طاق، گنبد و تزیینات کاشی‌کاری) به صورت مسقف ذا در حال احداث است.

وی ادامه داد: یادمان این ۲ شهید گمنام این بندر با الهام از چهار طاقی‌های سنتی ایرانی و ترکیب ۲ چهار طاقی طراحی شده و در ابعاد ۱۷در ۱۷ متر به ارتفاع هشت متر و به صورت پوسته‌ای بتنی ساخته خواهد شد.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه عدد هشت که نمادی از سال‌های دفاع مقدس بوده و به عنوان نظام طراحی انتخاب شده و در هندسه طرح پوشیده شده است، اضافه کرد: کاشی‌کاری سنتی بکار گرفته شده در نما با نگاهی به حال و هوای معنوی مقابر ایران و نقوش آن بوده است.

کمالی یادآور شد: در فرآیند طراحی طرح یاد شده به فرم بهینه و مطلوب معماری، تناسبات هندسی، ملاحظات هندسی، ملاحظات فنی- اجرایی مانند ساختار سازه، سیستم‌های تاسیسات، ضوابط ایمنی و الزامات مقررات ملی ساختمان توجه ویژه شده است.